Boris Vidović

Boris Vidović

Boris Vidović (Zagreb, 1961.) književni je prevoditelj i teoretičar filma. Diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost na Sveučilištu u Zagrebu i magistrirao književnost na Sveučilištu u Helsinkiju. S engleskog i talijanskog prevodio je prozu, poeziju i filmove, a danas prevodi uglavnom s finskog. Svojedobno je bio filmski i književni kritičar, suradnik na Filmskoj enciklopediji, a radio je i kao filmolog u Hrvatskoj kinoteci. Danas je zaposlen u Finskom audiovizualnom institutu u Helsinkiju. Radio je i kao honorarni predavač na Sveučilištu u Helsinkiju i tumač za hrvatski i bosanski jezik. S finskog je preveo više od deset knjiga. Član je Hrvatskog društva književnih prevoditelja. Živi u Helsinkiju.

 
Dalibor Joler

Dalibor Joler

Dalibor Joler (Vinkovci, 1964.) diplomirao je njemački i francuski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stipendist je DAAD-a i Goethe-Instituta. Prevođenjem se kontinuirano bavi od 1990. godine. Suradnik je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje gdje radi na prijevodu rječnika Duden Deutsches Universalwörterbuch na hrvatski jezik. Suradnik je Leksikografskoga zavoda „Miroslav Krleža“ u sklopu projekta Osmojezični rječnik. Od 1992. do 1994. u Odjelu za međunarodne odnose MUP-a RH radio je kao stručni i konsekutivni prevoditelj. Od 1994. zaposlen je kao nastavnik njemačkoga i francuskoga jezika u I. gimnaziji u Zagrebu te mentor studentima germanistike i romanistike. Godine 1995. imenovan je stalnim sudskim tumačem za njemački i francuski jezik u Zagrebu. Prevodio različitu stručnu literaturu, a od 2000. godine pretežito se bavi književnim prevođenjem. Redoviti je član Društva hrvatskih književnih prevodilaca i član suradnik Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a. Dosad su mu objavljeni prijevodi više od dvadeset romana, zbirki pripovjedaka i eseja te prijevodi stručne i publicističke literature.

Razgovor s prevoditeljem o iskustvu prevođenja romana Indigo pročitajte ovdje.

 
Daria Lazić

Daria Lazić

Daria Lazić (1988., Zagreb) diplomirala je kroatistiku i švedski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija usavršavala se na švedskom govornom području i godinu je dana provela na studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Uppsali. Istovremeno je nastojala proširiti svoje znanje na druge skandinavske jezike te je po završetku studija u Zagrebu tri godine provela na Islandu i kao stipendistica islandske vlade završila preddiplomski studij islandskoga kao drugog jezika na Islandskome sveučilištu u Reykjavíku. Od 2018. godine zaposlena je kao asistentica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a iste godine upisuje i poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu. Osim znanstvenog rada od 2017. kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju nastave na Katedri za skandinavistiku, gdje drži predavanja o islandskom i danskom društvu i kulturi te izvodi kolegij Osnove islandskog jezika. Tijekom studija u Hrvatskoj i na Islandu pohađala je više prevoditeljskih kolegija i radionica, među čime se ističe suradnja na projektu prevođenja ulomaka iz djela švedskih pisaca u povodu Beogradskog sajma knjiga 2010. godine. Po povratku s Islanda ostvaruje joj se želja da se počne baviti književnim prevođenjem sa skandinavskih jezika te joj je dosad objavljen prijevod jednog islandskog romana.

Razgovor s prevoditeljicom o iskustvu prevođenja romana Dvoslojno staklo pročitajte ovdje.

 
Maja Weikert

Maja Weikert

Maja Weikert (Korčula, 1951.) književna je prevoditeljica s nizozemskog jezika. Magistrirala je anglistiku, slavistiku i germanistiku na Sveučilištu „Johann-Wolfgang-Goethe“ u Frankfurtu na Majni. Na tom istom sveučilištu bila je zaposlena kao lektorica za hrvatski jezik, a poslije zatvaranja slavistike u Frankfurtu na Sveučilištu „Friedrich-Otto“ u Bambergu. Honorarno je predavala hrvatski na Sveučilištu „Justus-von-Liebig“ u Giessenu, a od 2012. godine predaje kao vanjski suradnik na Sveučilištu „Johannes-Gutenberg“ u Mainzu. U Njemačkoj je stalni sudski tumač za hrvatski jezik. Prevodi nizozemske i flamanske knjige na hrvatski i bosanski jezik, dosad je prevela preko dvadeset knjiga. Na sajmu knjiga u Sarajevu 2012. godine nagrađena je književnom nagradom za prijevod (dijela) knjige U Evropi Geerta Maka.

Razgovor s prevoditeljicom o iskustvu prevođenja romana Noćni roditelji pročitajte ovdje.

 
Mišo Grundler

Mišo Grundler

Mišo Grundler (Slatina, 1988.) magistrirao je švedski i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prevođenjem se kontinuirano bavi od 2008. godine. Prevodi sa švedskog, danskog, norveškog i engleskog jezika. Od 2011. godine radi kao prevoditelj na Hrvatskoj televiziji, gdje titla i prevodi serije, filmove i dokumentarce. Od 2015. godine predaje književnost kao vanjski suradnik na Katedri za skandinavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2017. imenovan je stalnim sudskim tumačem za švedski i engleski jezik. Dosad mu je objavljeno desetak književnih prijevoda, uključujući romane, zbirke poezije i publicističku literaturu. Prevodio je za institucije poput Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog društva pisaca, a bavi se i prijevodima stručne tematike. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja i Društva sudskih tumača i prevoditelja.

 
Nikola Vuletić

Nikola Vuletić

Nikola Vuletić (1979., Zadar) lingvist je i filolog koji se bavi proučavanjem povijesti jezičnih dodira na Jadranu i Mediteranu. Diplomirao je francuski i ruski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru, a usavršavao se na Sveučilištu u Barceloni. Od 2005. radi na Sveučilištu u Zadru. Uz znanstveni rad bavi se i prevođenjem sa španjolskog, katalonskog, galješkog i baskijskog. Dosad je preveo tri romana te priredio, u suradnji s drugim prevoditeljima, nekoliko antologija suvremenih galjeških i katalonskih pjesnika i pjesnikinja.

 
Suzana Kos

Suzana Kos

Suzana Kos (Zagreb. 1977.) diplomirala je bohemistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala. Na istom fakultetu zaposlena je na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti i predaje kolegije iz češke književnosti i kulture. Godine 2017. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Objavila je više izvornih znanstvenih radova i izlagala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Većina znanstvenih članaka Suzane Kos posvećena je istraživanju češkog ženskog pisma, posebice suvremenih autorica, no i genezi češkog ženskog pisma od njegovih početaka u razdoblju češkog narodnog preporoda. Znanstveno i stručno se usavršavala na Karlovu sveučilištu u Pragu, Masarykovu sveučilištu u Brnu te u Zavodu za češku književnost Akademije znanosti Republike Češke. Kao recenzentica surađuje sa znanstvenim časopisom za svjetsku književnost „Književna smotra“. Urednica je izdanja monografije Povijest novije češke književnosti I. Češka književnost u tvorbi nacionalnog identiteta tijekom XIX. stoljeća autorice Katice Ivanković (Disput, 2015). Ovlašteni je sudski  tumač za češki i engleski jezik. Bavi se prevođenjem s češkog i engleskog jezika.

Razgovor s prevoditeljicom o iskustvu prevođenja romana Zvuk sunčanog sata pročitajte ovdje.

 
Una Krizmanić Ožegović

Una Krizmanić Ožegović

Una Krizmanić Ožegović (Zagreb, 1983.) diplomirala je engleski jezik i književnost i povijest umjetnosti na Filzofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila dodatni studij portugalskog jezika i književnosti na istom fakultetu. Počela je prevoditi kratke priče 2008., a ubrzo nakon toga prevela je i svoj prvi roman s engleskog jezika, Savršeni špijun Johna le Carréa. Dugogodišnja je suradnica Festivala europske kratke priče, prijevodi su joj objavljeni u nekoliko časopisa, uključujući časopis sic! Sveučilišta u Zadru, Zarez, Asymptote i Eurozine. Osim književnog prevođenja ostvarila je niz suradnji s brojnim javnim, privatnim i nevladinim ustanovama i organizacijama poput Kulturtregera, Kontejnera, Udruge Mala filozofija, Arheološkog muzeja Osijek, Društva hrvatskih pisaca i dr. Radi i kao profesorica engleskog jezika. Stalno zaposlenje našla je kao administrativna asistentica. Članica je Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca.