EUROPA IZNUTRA I IZVANA 2022.-2023.

Europa iznutra i izvana 2022.–2023. treći je nastavak vrlo uspješnih projekata prevođenja europske književnosti, koje smo realizirali u razdobljima 2018.-2019. i 2020.-2021. Proteklih godina istraživali smo temu otuđenja i položaj autsajdera u književnosti, pritom se intenzivno baveći pitanjem: Što znači biti vidljiv u književnosti? U novome projektu ovu ćemo tematiku proširiti razmatranjem literarne konstrukcije individualnih i kolektivnih identiteta u suvremenoj Europi​​. Svi romani integrirani u projekt redom predstavljaju raznovrsne glasove i perspektive iz kojih se progovara o pojedinačnim borbama književnih junaka, kao i njima inherentnim ulogama u različitim zajednicama (nacionalnim, kulturnim ili jezičnim), te nude vrijedan uvid u različita društva, kao i u različite književne trendove i njihove mogućnosti.

U suradnji s vrsnim prevoditeljima objavit ćemo i predstaviti 15 suvremenih romana priznatih i nagrađivanih europskih autora iz 15 različitih zemalja, a hrvatski čitatelji imat će priliku prvi put čitati 13 autora, koji se bave različitim temama i problemima današnjega svijeta. Djela će pritom biti dostupna svim potencijalnim čitateljima u zemlji i inozemstvu. Uz sveobuhvatnu distribuciju i promociju europske književnosti – od kojih većinu čine djela napisana na tzv. “malim jezicima” – na različitim platformama (u medijima, na sajmovima knjiga i festivalima, te na društvenim mrežama), poseban naglasak stavit ćemo na promociju svojih prevoditelja i time im pružiti veću vidljivost u Hrvatskoj i u inozemstvu. Uza sve to, europskom ćemo tržištu ponovno predstaviti suvremene hrvatske autore prijevodima fragmenata njihovih najboljih djela na engleski i njemački jezik.

 

EUROPE INSIDE OUT 2022-2023

Europe Inside Out 2022–2023 is the third installment of highly successful literary translation projects carried out through 2018-2019 and 2020-2021. In the past years, we have explored the issue of alienation and the position of outsiders in literature, all the while asking the question: What does it mean to be visible in literature? This will now be explored even further by observing the literary construction of individual and collective identities in contemporary Europe. All the novels included in the project present different voices and perspectives that show both individual struggles of literary heroes and their inherent roles in different communities (national, cultural, or language-specific), and they offer valuable insight into different societies, as well as in different literary trends and their possibilities.

In collaboration with excellent translators, we will publish and promote 15 contemporary novels by acclaimed and awarded European authors from 15 different countries, and the Croatian readers will have the chance to read 13 of these authors, who tackle various themes and problems of the modern world, for the first time. The novels will be widely distributed to all potential readers of the novels throughout the country, and abroad, offline and online. Alongside extensively promoting and distributing literature from all over Europe (mainly written in lesser-used languages) on different promotional platforms (in the media, on book fairs and festivals, and social networks), we will put a special emphasis on the promotion of our translators, so they could gain even more visibility in Croatia and abroad. Additionally, we will once again promote Croatian contemporary authors on the European market, through the translations of excerpts of their most praised work in the English and German language.