Hena com prima nove prozne rukopise - od 1. veljače do 1. listopada 2023.Upute autorima


Tekst mora biti:
 

- napisan na hrvatskom jeziku
- oblikovan u Word dokumentu
- lektoriran
- uređen prema standardu: slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5


Uz rukopis je obvezno priložiti:

- sinopsis djela
- kratak životopis autora
- bibliografiju objavljenih radova (ako ih ima)


Neobvezni prilozi:

preporuka stručnjaka za književnost (kritičara, teoretičara ili književnika)

Primamo samo cjelovite prozne rukopise (romane i zbirke priča).

Ne primamo nedovršena djela ni fragmente, kao ni prethodno objavljena djela.

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i neuređeni rukopisi neće se uzeti u obzir.
Uredništvo zadržava pravo da odgovori samo onim autorima čija djela razmatra za objavljivanje.
Ako u roku od 45 dana ne dobijete odgovor, smatrajte da za rukopis, nažalost, nismo zainteresirani.

Svoje rukopise šaljite uredništvu, na adresu e-pošte:
rukopisi@hena-com.hr

 

Veselimo se novim književnim ostvarenjima!

HENA COM