EUROPA IZNUTRA I IZVANA 2020./2021.

"Europa iznutra i izvana 2020. – 2021." nastavak je iznimno uspješnog projekta prijevoda i promocije književnosti koji se provodio 2018. i 2019. godine. Tijekom prijašnjeg razdoblja bavili smo se problemom otuđenja i izolacije pojedinaca u književnosti, ali predstavljenim iz bitno različitih perspektiva. U narednom periodu nastavljamo s istim ciljem, i dalje otvaramo prostor glasovima marginaliziranih, ali naglasak stavljamo na pitanje što to znači biti vidljiv u književnosti. Svi romani u ovome ciklusu bave se različitim društvenim problemima – mentalnom bolešću, tugom, problemima LGBTQ-zajednice, ageismom, samohranim roditeljstvom itd. Tijekom 18 mjeseci istražit ćemo kako su ti problemi prikazani i vidljivi u književnosti i na koji se način oživljavaju kroz književnost, kroz umjetnost.

Objavit ćemo deset suvremenih europskih romana napisanih na deset različitih jezika – na katalonskom, flamanskom (nizozemskom), švedskom, njemačkom, finskom, češkom, portugalskom, islandskom, estonskom i engleskom. Višestruko nagrađivanim romanima domaćoj ćemo publici predstaviti devet nikad prije na hrvatski prevedenih i kod nas objavljenih autora, u suradnji s izvrsnim književnim prevoditeljima.

Uz promociju književnosti pisane na „manjim“ europskim jezicima (osam je romana napisano na „manjim“ jezicima, poput islandskog, flamanskog, katalonskog, češkog i sl.), cilj nam je dovesti petero autora u Hrvatsku da bismo na različitim književnim događajima otvorili kulturnu razmjenu i potaknuli raspravu o različitim aktualnim temama, a sve uz implementaciju slojevite i promišljene kampanje u digitalnom marketingu. U sklopu projekta promovirat će se i domaći autori, kroz katalog prevedenih ulomaka iz njihovih nagrađivanih i cijenjenih romana, koji će se plasirati na europsko književno tržište.

 

EUROPE INSIDE OUT 2020-2021

"Europe Inside Out 2020-2021" is a continuation of a highly successful literary translation project carried out through 2018 and 2019. During this time, we dealt with the issue of alienation and the position of outsiders in literature but from radically different perspectives. As a continuation of this endeavor, we will explore themes of voices from the margins, but this time by putting the focus on the question – What does it mean to be visible in fiction? All ten novels in this project give voice to different social issues; from mental illness, grief, LGBTQ issues, ageism, single parenting, etc. During the next 18 months we will explore how these issues are visible in literature and how can they be brought to light through art.

We will publish 10 contemporary novels from 10 languages: Catalan, Flemish (Dutch), Swedish, German, Finnish, Czech, Portuguese, Icelandic, Estonian and English. These award-winning novels will present 9 never before into Croatian translated authors to our readers, in collaboration with excellent literary translators.

Aside from promoting translation from lesser used languages (eight of the ten novels are written in „small“ languages, such as Icelandic, Flemish, Catalan, etc.), with having five of the authors visit Zagreb, all the while implementing an extensive professional digital marketing campaign, our goal is to engage more readers in a cultural dialogue. Croatian authors will also be involved in the project, through the development of a foreign rights catalog, and they will be presented to the European publishing market with translations of excerpts of their most praised work in English.