Hena com prima nove prozne rukopise - od 1. veljače do 1. listopada 2023.!Upute autorima


Tekst mora biti:
 

- oblikovan u Word dokumentu
- lektoriran
- uređen prema standardu: slova Times New Roman, veličina 12
 

Uz rukopis je obvezno priložiti:

- sinopsis djela
- kratak životopis autora
- bibliografiju radova (ako su objavljeni)


Neobvezni prilozi:

preporuka stručnjaka za književnost (kritičara, teoretičara ili književnika)

Primamo samo cjelovite prozne rukopise!

Molimo da ne šaljete nedovršena djela ni fragmente.
Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i neuređeni rukopisi neće se uzeti u obzir.
Uredništvo zadržava pravo da odgovori samo onim autorima čija djela razmatra za objavljivanje.
Ako u roku od 45 dana ne dobijete odgovor, smatrajte da za rukopis, nažalost, nismo zainteresirani.

Svoje rukopise šaljite uredništvu, na adresu e-pošte:
rukopisi@hena-com.hr

Veselimo se novim književnim ostvarenjima!

HENA COM