Maja Weikert
2020-2021

Maja Weikert

Maja Weikert (Korčula, 1951.) književna je prevoditeljica s nizozemskog jezika. Magistrirala je anglistiku, slavistiku i germanistiku na Sveučilištu „Johann-Wolfgang-Goethe“ u Frankfurtu na Majni. Na tom istom sveučilištu bila je zaposlena kao lektorica za hrvatski jezik, a poslije zatvaranja slavistike u Frankfurtu na Sveučilištu „Friedrich-Otto“ u Bambergu. Honorarno je predavala hrvatski na Sveučilištu „Justus-von-Liebig“ u Giessenu, a od 2012. godine predaje kao vanjski suradnik na Sveučilištu „Johannes-Gutenberg“ u Mainzu. U Njemačkoj je stalni sudski tumač za hrvatski jezik. Prevodi nizozemske i flamanske knjige na hrvatski i bosanski jezik, dosad je prevela preko dvadeset knjiga. Na sajmu knjiga u Sarajevu 2012. godine nagrađena je književnom nagradom za prijevod (dijela) knjige U Evropi Geerta Maka.

Razgovor s prevoditeljicom o iskustvu prevođenja romana Noćni roditelji pročitajte ovdje.

 
 
 
Povratak na pregled Prevoditelja