Dalibor Joler

Dalibor Joler

Dalibor Joler (r. 1964., Vinkovci) diplomirao je njemački i francuski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stipendist DAAD-a i Goethe-Instituta. Prevođenjem se kontinuirano bavi od 1990. godine. Suradnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje gdje radi na prijevodu rječnika "Duden Deutsches Universalwörterbuch" na hrvatski jezik. Suradnik Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" u sklopu projekta Osmojezičnoga rječnika. Od 1992. do 1994. u Odjelu za međunarodne odnose MUP-a RH radio je kao stručni i konsekutivni prevoditelj. Od 1994. zaposlen je kao nastavnik njemačkoga i francuskoga jezika u I. gimnaziji u Zagrebu te mentor studentima germanistike i romanistike. Godine 1995. imenovan je stalnim sudskim tumačem za njemački i francuski jezik u Zagrebu. Prevodio različitu stručnu literaturu, a od 2000. godine pretežito se bavi književnim prevođenjem.
Redoviti je član Društva hrvatskih književnih prevodilaca i član suradnik Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a. Dosad su mu objavljeni prijevodi više od dvadeset romana, zbirki pripovjedaka i eseja te prijevodi stručne i publicističke literature.

 
 
 
Povratak na pregled Prevoditelja