Svetlana Grubić Samaržija
2022-2023

Svetlana Grubić Samaržija

Svetlana Grubić Samaržija (Osijek, 1982.) osnovnu i srednju školu završila je u Donjem Miholjcu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirala je engleski jezik i književnost i povijest umjetnosti, a dodatni studij nizozemskog jezika završila je nekoliko godina kasnije. Nakon rada u školi stranih jezika, posvećuje se prevođenju beletristike i publicistike te audiovizualnih materijala s engleskog i nizozemskog jezika. U više navrata bila je na usavršavanju nizozemskog jezika u Nizozemskoj i Belgiji, a 2019. godine boravila je na rezidenciji za prevoditelje u Amsterdamu. Među pedesetak objavljenih prijevoda, ističu se naslovi Dnevnik Anne Frank, Mitovi, laži i ratovi za naftu F. W. Engdahla, Antigona u Molenbeeku Stefana Hertmansa, Što gledaš? Willa Gompertza, Malva Hagar Peeters, Ljudski rod: Povijest čovječnosti Rutgera Bregmana te Večernja nelagoda Marieke Lucas Rijneveld. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

U sklopu projekta Europa iznutra i izvana koji sufinancira Europska unija prevela je djelo Mi smo svjetlost, Gerde Blees.

 
 
 
Povratak na pregled Prevoditelja