Ivica Baković
2022-2023

Ivica Baković

Ivica Baković (Čakovec, 1982.) diplomirao je kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007, a doktorirao je 2013. Na istom je fakultetu zaposlen na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti gdje predaje kolegije iz makedonske i južnoslavenskih književnosti, kazališta i filma te povremeno prevođenje s makedonskog na hrvatski. Autor je knjige Drama oko povijesti: Povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća (Srednja Europa, 2018.). U nekoliko je navrata boravio na stipendijama i stručnom usavršavanju u Sjevernoj Makedoniji te u Francuskoj, Njemačkoj i Češkoj. Književnim prevođenjem se aktivnije bavi od 2014, a objavljeno mu je desetak prijevoda s makedonskog.

U sklopu projekta Europa iznutra i izvana koji sufinancira Europska unija preveo je djelo Strah od barbara, Petra Andonovskog.

 
 
 
Povratak na pregled Prevoditelja