Sara Profeta
2018-2019

Sara Profeta

Sara Profeta (r. 1986., Zagreb) nakon jezične gimnazije počela je studirati komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu, no zamijenila ju je studijem fonetike i švedskog jezika i kulture. Diplomirala je govorništvo na fonetici te prevoditeljstvo na skandinavistici. Stručno usavršavanje nastavila je pohađanjem radionica književnog prevođenja (DHKP 2013., CeKaPe 2017.) te ljetnih tečajeva u organizaciji Švedskog instituta (Tjörn 2009. i 2017.), a upisala je i International Summer Session (2015.). Od 2011. prevodi  prozu sa švedskog. Osim prevoditeljskog rada, od akademske godine 2012./13. radi u nastavi studija švedskog jezika i kulture kao vanjski suradnik, a od 2015. godine zaposlena je kao lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku. Predaje jezične vježbe na preddiplomskoj razini studija, a na diplomskoj je razini nositeljica izbornog kolegija Prevođenje književne proze,  namijenjenog studentima prevoditeljskog smjera. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Hrvatskog društva sveučilišnih lektora.

 
 
 
Povratak na pregled Prevoditelja