Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

HENA COM d.o.o.
Gosposvetska 28
10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 45687756792

ili na:

e-poštu: prodajahenacom@hena-com.hr
tel:  +385 01 37 56 037

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime te adresa za dostavu odgovora.

Formular za prigovor možete preuzeti OVDJE