Ibrahim Kajan

Ibrahim Kajan

Ibrahim Kajan (Mostar, r.1944 -) hrvatski je i bošnjački književnik. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Dubrovniku i na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, u kojem je nastanjen od 1969.. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. U Zagrebu je radio kao korektor, lektor, bibliotekar, tajnik i urednik časopisa, najposlije i kao sveučilišni profesor. 1992. imenovan je glavnim urednikom časopisa Behar, pokrenutog u Kulturnom društvu Bošnjaka Hrvatske Preporod, kojemu je osnivač i predsjednik od 1991. do 2001.. Pored poezije piše dramu, roman i publicistiku. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva pisaca Bosne i Hercegovine i Pen Centra BiH.

 

Knjige autora

Katarina kraljica bosanska
Katarina kraljica bosanska
13,14 €
 
 
Povratak na pregled Autora