Catherine Clément

Catherine Clément

Catherine Clément rođena je u Parizu 1939. godine. Završila je filozofiju u Parizu, do 1978. bila je asistent Vladimiru Jankélévitchu na Sorboni, nakon toga je radila na Sveučilištu Pariz I. Godine 1982. postala je direktoricom AFAA-e, agencije pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Francuske koja se bavi umjetničkom razmjenom. Od 1987. do danas kao supruga francuskog ambasadora živi u Beču i Dakaru.
Autorica je brojnih znanstvenih studija, feminističkih kritika i romana. Djela su joj prevedena na sve značajnije svjetske jezike. Između mnogobrojnih djela izdvajamo samo neka: Jeune née, 1975; Bildoungue roman: une vie de Freud?, 1978; Opéra: ou La défaite des femmes, 1979; Vies et légendes de Jacques Lacan, 1981; Maure de Venise, 1983; Bleu panique, 1986; Senora, 1992; Valse inachevée, 1994; Roman du Taj Mahal, 1997; Féminin et le sacré (s Julijom Kristevom), 1998; Afrique esclave, 1999; Martin et Hannah, 1999.

 

Knjige autora

 
 
Povratak na pregled Autora